HOME    WELKOM    RASSTANDAARD    LIDMAATSCHAP    AGENDA    PUPS    GEZONDHEID    SHOW    WERK    TOLLERNIEUWS    TOLLERSHOP    LINKS    CONTACT

VOORWAARDEN VOOR PUPPYBEMIDDELING      VOOR U EEN PUP KOOPT     

VOORWAARDEN VOOR PUPPYBEMIDDELING

Elk lid van de Belgian Toller Club die zijn hond als dekreu of fokteef wil gebruiken (ook als het om een eenmalig nest gaat), moet zijn hond op HD en verschillende erfelijke afwijkingen laten onderzoeken.  De officiële uitslag hiervan moet worden gestuurd naar de Raad van Bestuur.

Voorwaarden voor puppybemiddeling:

 • Alvorens een nest te verwekken, dienen beide ouderdieren in het bezit te zijn van een stamboom, erkend door de FCI.  Beide ouderdieren dienen onderzocht te zijn door een FCI-erkende, speciaal daarvoor aangewezen, oogspecialist op erfelijke oogaandoeningen.  Beide ouderdieren dienen (voorlopig) vrij te zijn verklaard van:
  • PRA
  • Cataract
  • Entropion
  • Ectropion
  • Retina Dysplasie
  • CEA

   Een hond met een lichte vorm van Distichiasis behoeft niet te worden uitgesloten van de fok, als het om een lichte vorm gaat ZONDER klinische klachten.  Voor dit oogonderzoek dient de hond minimaal 12 maanden oud te zijn.  De ooguitslag is één (1) jaar geldig.
   Eén van beide ouderdieren dient een Optigen A uitslag te hebben van het DNA PRA onderzoek, of één van de ouderdieren dient vrij te zijn vanwege de DNA PRA uitslag van de ouders (dus vanwege vererving).
   Wij adviseren dat één van beide ouderdieren Optigen A is voor het DNA CEA onderzoek.  Alleen door te testen en het maken van de juiste combinaties kan voorkomen worden dat CEA-lijders geboren worden, zonder daarvoor honden van de fok uit te moeten sluiten.

 • Ouderdieren moeten minimaal HD A of HD B zijn.  HD C wordt toegestaan vermits de partner minstens HD A of HD B is.  Uitslagen van het HD onderzoek dienen te zijn van de officiële instanties.  Wij adviseren om de ouderdieren te laten onderzoeken op Elleboogdysplasie.
 • Beide ouderdieren dienen op zijn minst drie de kwalificatie "Uitmuntend" te hebben behaald op een CAC tentoonstelling; toegekend door een erkende Tollerkeurmeester.  Minimaal 2 verschillende keurmeesters.
 • Bij opgave dient men van het volgende een kopie van beide ouderdieren te sturen:
  • kopie stamboom
  • kopie HD-uitslagen
  • kopie uitslag oogonderzoek
  • kopie van de Optigen uitslag van de DNA/PRA test of de kopies van de ouders, als een ouderdier vrij is via vererving
  • kopie tentoonstelling met vermelding van de namen van de keurmeesters en naam van de hond (eventueel kopie van de catalogus)
 • De minimum leeftijd waarop de pups afgegeven worden is zeven weken
 • Reeds geconstateerde zware en/of diskwalificerende fouten, volgens rasstandaard, behoren de toekomstige koper te worden medegedeeld
 • Nesten, die het resultaat zijn van inteeltcombinaties en sommige lijnteeltcombinaties, worden NIET bemiddeld.  Onder deze combinaties worden de volgende verstaan:
  • vader x dochter
  • moeder x zoon
  • broer x zus
  • halfzus x halfbroer
  • grootouder x kleinkind
  • neef x nicht
 • De stamboom wordt gratis bij de hond geleverd.  De toekomstige eigenaar wordt er door de fokker op geattendeerd, dat het wel enige maanden kan duren alvorens de stamboom wordt ontvangen.
 • Men mag ten hoogste eenmaal per twaalf (12) maanden (rekening houdend met wat in de overige voorwaarden is genoemd) met dezelfde teef fokken.  De minimum leeftijd waarop de teef voor het eerst mag werpen, bedraagt tweeëntwintig (22) maanden.  De maximum leeftijd is vierentachtig (84) maanden.
 • Er mag niet meer dan maximaal twee (2) keer dezelfde combinatie gebruikt worden.
 • Indien er aan één of meer van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kan geen beroep worden gedaan op de puppybemiddeling.  Indien blijkt dat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de Raad van Bestuur het recht de aanvrager uit te sluiten van puppybemiddeling voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Iedere fokker dient zijn/haar verantwoordelijkheid te dragen voor de door hem/haar gefokte pups.
 • Om in aanmerking te komen voor puppybemiddeling moet de fokker (eigenaar van de teef) minstens 2 opeenvolgende kalenderjaren lid zijn van onze club
  (d.w.z 2 keer lidgeld betaald hebben)
  Of
  De fokker (eigenaar van de teef) wordt lid en betaalt voor de puppybemiddeling 100 €

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Ingrid Kuyken
Putstraat 13
2470 Retie
Tel.: +32 (0)14/37 59 39
e-mail: ingrid@ducktollingretriever.be